Home | Contact      Werkwijze | Opdrachtgevers | Profiel | Partners

Logo
 

Meijer makelt ....
Ik ben goed op de hoogte van de rol van gemeentelijke en provinciale overheden, woningcorporaties, organisaties voor zorg en welzijn en vrijwilligersorganisaties. In de loop der jaren heb ik specifieke kennis opgedaan op het gebied van transformaties in het sociaal domein, beschermd wonen, woonservicegebieden, bewonersparticipatie, multifunctionele accommodaties, wijkgericht werken, casemanagement bij mensen met dementie, hergebruik maatschappelijk vastgoed, etc. 

.... en schakelt
Opdrachtgevers maken gebruik van mijn expertise als het gaat om samenwerkingsprocessen, visie- en beleidsontwikkeling, conceptontwikkeling voor strategische heroriëntatie, alliantievorming, verbinding met eindgebruikers en individuele coaching van medewerkers op deze terreinen.

 

 

 

“Je directheid en betrokkenheid heb ik erg gewaardeerd. Je bent een bevlogen coach van wie ik veel heb geleerd. Ik pak steeds meer dingen in mijn werk ‘des Anns’ aan: niet als doel op zich, maar om de waarden die er achter zitten.”

Een van mijn coachees

 

 

Sinds 2002 ben ik procesmanager in mijn eigen onderneming op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in mijn woonplaats Bunnik en van Stcihting Welzijn Vianen. 


Wat deed ik voorheen?
• Senior-adviseur bij diverse profit- en non profit-organisaties (2001-2005)
• Programmamanager stadsontwikkeling gemeente Zwolle (1998-2001)
• Manager afdeling communicatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (1986-1998).
• Stafmedewerker voorlichting Universiteit Utrecht (1984-1986).

 


Dorpsstraat 1E, 3981 EA Bunnik - 06 51101189 - annmeijer@kpnplanet.nl