Home | Contact      Werkwijze | Opdrachtgevers | Profiel | Partners

Logo
 


De cliënt centraal: in denken én doen

Mensen met kwetsbaarheden willen net als anderen meedoen. Wonen in je eigen huis, in je vertrouwde omgeving, met ondersteuning die bij je past. Oplossingen op menselijke maat zoeken binnen actuele financiële mogelijkheden.  
Daar werk ik graag aan mee!

Met bijvoorbeeld:

  • visie- en strategieontwikkeling: vertrouwen als basis; cliënten met vetorecht; geld volgt inhoud
  • veranderprocessen: van regelgestuurde naar resultaatgerichte organisaties, met  minimale bestuurlijke kaders en vrijheid voor de professionals in de uitvoering
  • programmamanagement: van transformatie in het sociaal domein tot innovatieve woon-zorg-concepten
  • projectleiding: van wijkteams, beschermd wonen tot dementienetwerk en multifunctionele accommodatie 

Als onafhankelijk  procesbegeleider met kennis van de gemeente, van inwoners met een ondersteuningsvraag, van het buurtwerk, van de zorgsector en de woningcorporatie ontwikkel ik een doordacht proces met alle betrokkenen.  

 

"Als (voormalig) wethouder heb ik graag met Ann Meijer samengewerkt. Samen op zoek naar een wijkgerichte aanpak van zorg en welzijn. Gebruik makend van de kracht van mensen. Ann is niet alleen een creatief denker. Maar ook iemand die dat weet om te zetten in resultaten. Een gouden combinatie." 

Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek

 

Oplossingen zoeken die passen binnen actuele financiële kaders.


Dorpsstraat 1E, 3981 EA Bunnik - 06 51101189 - annmeijer@kpnplanet.nl